Медицински цифри: Как мерим и разбираме важните здравни параметри

Всеки човек преживява уникален медицински път през целия си живот. За да следи здравето си и да го разбира по-добре, трябва да се запознае с различните медицински цифри, които го определят. Тези цифри включват кръвното налягане, пулса, температурата и много други. В тази статия ще проучим как тези параметри се измерват и какво означават за здравето на човека.

Кръвно налягане

Кръвното налягане е един от най-важните медицински показатели, които се използват за оценка на сърдечносъдовата система. То се измерва в милиметри живачен стълб (мм Hg) и се представя като две стойности – систолично и диастолично кръвно налягане. Систоличното кръвно налягане представлява максималното налягане в артериите по време на съкращението на сърцето, докато диастоличното кръвно налягане е минималното налягане по време на релаксацията на сърцето.

Нормалните стойности за кръвното налягане обикновено са около 120/80 мм Hg. Повишени стойности на кръвното налягане могат да бъдат индикация за хипертония, която може да представлява риск за сърдечни заболявания и инсулт. Обратно, ниски стойности могат да бъдат свързани с хипотония и да предизвикат симптоми като външни обморожения и въртене на главата.

Пулс

Пулсът представлява ритъма, с който кръвта циркулира през артериите и се измерва в удари на минута (уд/мин). Нормалният пулс за възрастни се смята за около 60-100 удара на минута. Повишен пулс може да бъде индикация за стрес, физическо натоварване, или дори сърдечни проблеми, докато нисък пулс може да бъде свързан със спортни тренировки, недостатъчно хранене или проблеми със сърцето.

Измерването на пулса е важен начин за следене на физическото здраве на човека и може да предостави информация за евентуални здравословни проблеми.

Температура

Температурата на тялото е още един важен медицински показател, който се измерва в градуси Целзий (°C) или Фаренхайт (°F). Нормалната температура на тялото при здрав човек обикновено се движи между 36,5°C и 37,5°C (97,7°F и 99,5°F).

Повишена температура на тялото, или пирексия, може да бъде индикация за инфекция или други здравословни проблеми. Например, при грип или инфекции тялото обикновено реагира с повишена температура, като това помага на имунната система да се бори с болестта. Обратно, ниска температура на тялото може да бъде свързана с хипотермия и да представлява сериозен риск за живота.

Дихателна честота

Дихателната честота представлява броя на вдишанията и издишанията в минута. Нормалната дихателна честота за възрастни се смята за около 12-20 дълбоки дъхания в минута. Повишена дихателна честота може да бъде индикация за стрес, физическо натоварване или проблеми с дихателната система, като астма или бронхит. Ниска дихателна честота може да бъде свързана със сърдечни проблеми или дори състояние на шок.

Нива на глюкоза в кръвта

Нивата на глюкоза в кръвта са от съществено значение за хората с диабет. Глюкозата е основният източник на енергия за организма, и нейните нива трябва да бъдат стриктно контролирани. Нормалните нива на глюкоза в кръвта преди хранене се движат между 70 и 100 (3,9 – 5,6 mmol/Lмилиграма на десетилитър (mg/dL), докато след хранене те обикновено се повишават, но не трябва да надвишават 140 mg/dL (7,8 mmol/L).

Повишени нива на глюкоза в кръвта, наречени хипергликемия, могат да бъдат индикация за диабет или други медицински състояния. Обратно, ниски нива, наречени хипогликемия, могат да предизвикат симптоми като тресене, нерегулярен пулс и дори загуба на съзнание.

Кръвен холестерол

Кръвният холестерол е вещество, което се намира в кръвта и е важно за функционирането на организма. Високите нива на лошия холестерол (LDL) могат да бъдат фактор за развитие на сърдечни болести. Нормалните нива на LDL холестерол трябва да бъдат под 100 мг/dL. Добрият холестерол (HDL) обаче играе положителна роля в сърдечното здраве и неговите нива трябва да бъдат над 40 мг/dL.

Следенето на нивата на кръвния холестерол и на риска от сърдечни болести е от съществено значение за поддържане на добро здраве.

Нива на АСАТ и АЛАТ

АСАТ и АЛАТ са ензими, които се намират в клетките на черния дроб и са свързани с функцията на този орган. Те се използват за оценка на здравето на черния дроб и други части от тялото.

АСАТ (аспартат аминотрансфераза) е ензим, който се измерва в юнити на литър (U/L) и обикновено се използва за оценка на функцията на черния дроб и други органи като сърцето и мускулите. Повишени нива на АСАТ в кръвта могат да бъдат индикация за повреда на тези органи, като например при сърдечни инфаркти или други заболявания.

АЛАТ (аланин аминотрансфераза) също се измерва в юнити на литър (U/L) и е свързан със здравето на черния дроб и други органи като черния дроб. Повишени нива на АЛАТ могат да бъдат индикация за повреда на черния дроб, например при хепатит или цироза.

Допустими и нормални стойности на АСАТ и АЛАТ:

АСАТ (аспартат аминотрансфераза): Допустими стойности: 0-40 U/L

Нормални стойности: За възрастни, нивата на АСАТ обикновено се считат за нормални, ако са под 40 U/L. За деца, нивата могат да са по-високи.

АЛАТ (аланин аминотрансфераза): Допустими стойности: 0-40 U/L

Нормални стойности: За възрастни, нивата на АЛАТ обикновено се считат за нормални, ако са под 40 U/L. За деца, нивата могат да са по-високи.

Телесно тегло и индекс на маса на тялото

Телесното тегло и индексът на маса на тялото (BMI) са важни параметри за определяне на здравословния статус. BMI се изчислява на база на теглото и височината на човека и предоставя информация за нивото на ожиряване или поднормено тегло. Нормалният диапазон за BMI е между 18,5 и 24,9. Повишени стойности могат да бъдат индикация за ожиряване, което е свързано със сериозни здравословни рискове като диабет, сърдечни болести и дори някои видове рак.

Стойности на хемоглобина в кръвта

Хемоглобинът е протеин в червените кръвни клетки, който носи кислород към тъканите в тялото. Нивата на хемоглобина в кръвта се измерват в грама на десетилитър (g/dL). Нормални стойности за мъже са около 13,8 до 17,2 g/dL, а за жени – около 12,1 до 15,1 g/dL. Ниски нива на хемоглобин могат да бъдат индикация за анемия или други кръвни болести.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...