Червен ориз

Червеният ориз е вид неполиран ориз . Вместо полиране тя се подлага